Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.สิกิจฐิพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
   เมื่อ ๖ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ฯ/ผบ.ฉก.นย๔๑๑ พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดร่วมพิธ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมกิจกรรมว่งบางกอกแอร์เวย์ จว.กร... รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.ร่วมกิจกรรมว่งบางกอกแอร์เวย์ จว.กร...
   เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเก...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั... รูปภาพ จำนวน 4 รูป RSS Feed
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
   เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ พ.ค.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบา...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » ผบ.กรม ร.๒ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จว.กระบ... รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
ผบ.กรม ร.๒ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จว.กระบ...
   เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » การบรรยายพิเศษ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
การบรรยายพิเศษ
   เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ กพร.ทร. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พบปะกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย. รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. พบปะกลุ่มแม่บ้าน กรม ร.๒ พล.นย.
   เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๒น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เป็นประธานในการประชุมกลุ่ม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ
   วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหาร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก FTX นบนย.ในการฝึก ทร.๖๒ รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
จัดกำลังพลเข้ารับการฝึก FTX นบนย.ในการฝึก ทร.๖๒
   เมื่อ ๖ เม.ย.๖๒ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลซักซ้อมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึก ทร.๖๒ โดยมี น.อ.สิ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

กระดานข่าว กรม ร.2 พล.นย.

หัวข้อใหม่ ตอบ โดย เข้าชม ล่าสุด
 อยากทราบข่าว พัน ร6 0 152  เมื่อวันที่ 04/04/2014 เวลา 21:08 น.
 หน.นกง.พัน.ร.6 คนใหม่ ขออนุญาติ รายงานตัวครับ 0 2247  เมื่อวันที่ 16/09/2013 เวลา 16:07 น.
 ประกาศ ตามหา เพื่อนเก่า เคยร่วมรบ 0 3475  เมื่อวันที่ 01/07/2013 เวลา 19:16 น.
 อยากไปอยู่ บก.กรม ร.2 พล.นย.กระบี่ครับ 0 3633  เมื่อวันที่ 26/06/2013 เวลา 13:05 น.
 แนวรบด้านใต้เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง 3 10028 .38  เมื่อวันที่ 23/11/2012 เวลา 08:50 น.
 นย.ไทย ต่างแดน(อิรัก) 4 11471 .38  เมื่อวันที่ 30/10/2012 เวลา 14:37 น.
 การฝึก "BLUE STRIKE 2012 " 7 sawassdee 17692 .38  เมื่อวันที่ 30/10/2012 เวลา 11:06 น.
 ทดสอบ 7 luck.somsuay 16507 .38  เมื่อวันที่ 08/10/2012 เวลา 23:02 น.
 ไม่อยากไปกระบี่ 2 10890 .38  เมื่อวันที่ 08/10/2012 เวลา 22:56 น.
 สอบถามครับ 1 jirachai 9981 .38  เมื่อวันที่ 08/10/2012 เวลา 22:51 น.
[ ตั้งหัวข้อข่าวใหม่ ]    [ กระดานข่าว กรม ร.2 พล.นย. ]    [ ค้นหา ]    [ เข้า/ออกจากระบบ ]


วันนี้ในอดีต


  26 พฤษภาคม: วันเอกราชในกายอานา (พ.ศ. 2509), วันแม่ในโปแลนด์, วันชาติจอร์เจีย
  พ.ศ. 2348 (ค.ศ. 1805) - นโปเลียน โบนาปาร์ต สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แห่งอิตาลี ที่เมืองมิลาน
  พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) - ชาลส์ ดาว เริ่มตีพิมพ์ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) - สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธ ที่กรุงมอสโก
  พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) - ประชาคมยุโรป เริ่มใช้ธงยุโรป ?
  พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) - หลังจากแวะที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ เครื่องบินโบอิง 767-300 ของสายการบินเลาดาแอร์ ระเบิดกลางอากาศและตกในป่า พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับกาญจนบุรี คร่าชีวิตนักบินและผู้โดยสาร 223 คน

ข่าวเด่นวันนี้


กีฬาวิ่งทดสอบสมรรถภาพ (force march running )
PHP-Nuke
        ทหารนาวิกโยธินไทย ได้นำเอา การทดสอบสมรรถภาพ ของหน่วยแต่ละหน่วย มาทำการแข่งขัน เรียกว่า การวิ่งทดสอบสมรรถภาพ ระดับหมวด (force march running ) ซึ่งการวิ่งในแต่ละบุคคลนั้น ต้องปะกอบด้วย อาวุธประจำกาย สายรัดทึบ ดาบปลายปืน กระติก น้ำเต็มกระติก หมวกเหล็ก เป้หลังหนัก 7 กิโลกรัม พร้อมกับการแต่งกายในชุดพรางทหารนาวิกโยธิน ซึ่งประมาณ รวมน้ำหนักอาวุธยุทโธปกรณ์แล้ว ประมาณ 20 กิโลกรัม ต่อ ทหาร 1 นาย โดยทำการวิ่งระยะทาง 3 ไมล์ หรือประมาณ 4.8 กิโลเมตร โดย นับคะแนนจาก ผู้ที่เข้าเส้นชัย เป็นคนสุดท้ายของทีม และทำเวลาน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะเลิศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทดสอบระดับหมวด หย่อนกำลัง จำนวน 31 นาย หลังจากทีมต้องเข้าเส้นชัยคณะกรรมการ จะทำการตรวจอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด ก็จะถูกตัดคะแนน จากการแข่งขันที่ผ่านมา ทหารนาวิกโยธินได้ถือ เป็นกีฬาประจำหน่วย ที่กำหนดให้มีการแข่งขันทุกปี และคงยังไม่มีหน่วยทหารหน่วยใดในกองทัพเรือ หรือต่างเหล่าทัพ ทำการแข่งขันในลักษณะเดียวกันนี้

ผู้บันทึก sawong เมื่อ Thursday 16 Aug 12@ 10:14:54 ICT (24547 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

ปฏิทิน
พฤษภาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  ข่าวกองทัพเรือ


คุณรู้หรือไม่

"นีล อาร์มสตรอง ผู้เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก ด้วยเท้าซ้ายของเขา..แล้วไงล่ะ "ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่


เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง


สภาพอากาศ


ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม


ตรวจสลากกินแบ่ง
ตรวจผลรางวัล 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที