_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกทดสอบการแจ้งเตือนและการอพยพ (Drill) ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกทดสอบการแจ้งเตือนและการอพยพ (Drill) ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.๒๕๖๒ (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEX 2019) โดยมี นาย ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการฝึกณ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.๒ (สุสานหอย ๗๕ ล้านปี) ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/376637
ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 187 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:55:58:AM