_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การรายงานตนจากกำลังพลที่ย้ายมาบรรจุภายในหน่วย
การรายงานตนจากกำลังพลที่ย้ายมาบรรจุภายในหน่วย
เมื่อ ๙ ส.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับการรายงานตนจากกำลังพลที่ย้ายมาบรรจุใน กรม ร.๒ พล.นย. จำนวน ๑๑ นาย พร้อมกันนี้ได้กรุณาให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รับราชการตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมื
เมื่อ ๙ ส.ค.๖๒ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับการรายงานตนจากกำลังพลที่ย้ายมาบรรจุใน กรม ร.๒ พล.นย. จำนวน ๑๑ นาย พร้อมกันนี้ได้กรุณาให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รับราชการตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ บก.กรม ร.๒ พล.นย. แหลมหางนาค อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 167 ครั้ง
วันที่ 09 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:34:36:AM