_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพล ๑ ร้อย.สวนสนาม เข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.ฐท.พง.ทรภ.๓ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา
เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพล ๑ ร้อย.สวนสนาม เข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.ฐท.พง.ทรภ.๓ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 144 ครั้ง
วันที่ 20 มกราคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:51:46:AM