Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าว
Your Account
สำหรับสมาชิก

ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


\น.อ.อาทิตย์
น.อ.สิกิจฐิพงษ์ พุ่มแก้ว
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


น.อ.ปรัชญา  โพธ์ย้อย
น.อ.วรรณะ ฤทธิชัย
รอง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.


เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
น.ท.ศิว์วิศว์ อังคสุวัฒน์
เสธ กรม ร.๒ พล.นย.
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   การบังคับบัญชา
   ภารกิจ
   การจัดหน่วย
   ประวัติ


หน่วยขึ้นตรง
  พัน.ร.๔ กรม.ร.๒ พล.นย./
      ฉก.นย.๔๑๑
  พัน.ร.๕ กรม.ร.๒ พล.นย
  พัน.ร.๖ กรม.ร.๒ พล.นย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

 กองพลนาวิกโยธิน 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรือหน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.


กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย.พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ รัชกาลที่ ... (อ่าน 365 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (15 ต.ค. 2559)เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. และ นขต.สนธิกำลังเตรียมความพร้อม (อ่าน 423 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ต.ค. 2559)เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๙ ฉก.นย.๔๑๑ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย. พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. และ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. สนธิกำลังบริเวณที่ตั้งหน่วยของตนเองเพื่อเตรียมความ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ ฯ/ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมงานวันตำรวจ จว.กระบี่... (อ่าน 434 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (14 ต.ค. 2559)มื่อ ๑๓ ต.ค.๕๙ น.อ.กฤษฎา ชื่นชนม์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่ข้าราชการตำรวจท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกำลังพลร่วมแถลงข่าว กระบี่ แอดเวนเจอร์เรช โทรฟี่... (อ่าน 354 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (12 ต.ค. 2559)เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวการแข่งขันกีฬาผจญภัยยิ่งใหญ่แห่งปี รายการกระบี่แอดเวนเจอร์เรชโทรฟี่ ณ บริเวณหาดคลอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (อ่าน 662 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (04 ต.ค. 2559)เมื่อ ๓ ต.ค.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ระหว่าง น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. (ท่านเก่า) และ น.อ.กฤษฎา ชื่นชน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสร้างฝายมีชีวิตประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 457 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (29 ส.ค. 2559)เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมดำเนินโครงการสร้างฝายมีชีวิตประชาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ณ สะพานใหญ่ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึกเหน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 468 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (25 ส.ค. 2559)เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมโครงการ \"ร่วมใจปลู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดกำลังพลสนับสนุน จนท.ตำรวจ จัดระเบียบพื้นที่ส... (อ่าน 482 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (25 ส.ค. 2559)เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดระเบียบการวางอุปกรณ์จำหน่ายสินค้า และสิ่งของอื่นๆ และการจอดรถให้เช่าในที่ทางสาธา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดกำลังพลร่วมสร้างฝายมีชีวิต (อ่าน 524 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (19 ส.ค. 2559)เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมกับสำนักงานยุติธรรม จว.กระบี่ จัดทำฝายมีชีวิต ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จว.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า อ.เมืองก... (อ่าน 535 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (17 ส.ค. 2559)เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพล จัดกำลังพล ร่วมพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 619 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (17 ส.ค. 2559)เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ฯ/ฉก.นย.๔๑๑ จัดผู้แทนหน่วยและ กำลังพลร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.พล.นย. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม กรม ร.๒ฯ/ฉก.นย.๔๑๑ (อ่าน 607 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (17 ส.ค. 2559)ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผบ.พล.นย. และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงาน กรม ร.๒ฯ/ฉก.นย.๔๑๑
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกำลัง ลว.รักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว ต.อ่าว... (อ่าน 583 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ส.ค. 2559)ระหว่าง ๑๒ – ๑๔ ส.ค.๕๙ จัดกำลังทำการลาดตระเวนแสดงกำลัง เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำของฝ่ายตรงข้ามบริเวณ สถานที่ราชการสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา โร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมกู้เรือนักท่องเที่ยวอับปาง (อ่าน 492 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (24 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ – ๒๔ ก.ค.๕๙ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมกับ ปภ.กระบี่ ตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ อบต.อ่าวนาง กู้เรือใบแอดเวนเจอร์ของนักท่องเท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.๔๑๑ จัดชุดประสานงานทำความเข้าใจ NGo (อ่าน 416 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (21 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๕ ก.ค.๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดชุดประสานงานทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (กลุ่มองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) เพื่อให้ จนท.อศ. สำ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลังพลร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดกระบี... (อ่าน 490 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (20 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ฉก.นย.๔๑๑ จัดกำลัง ร่วมกับ จนท.ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข จว.กระบี่ ทำการตรวจค้นเรือนจำ จว.กระบี่
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อ่าน 501 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๕ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จว.กระบี่ จัดการฝึกอบรมอาช...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมโครงการฝายมีชีวิตประชาร่วมใจ เฉลิมพระเกียรต... (อ่าน 520 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (18 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ร่วมกับ สนง.ยุติธรรม จว.กระบี่ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ อ.อ่าวลึก ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กรม ร.๒ พล.นย. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงประชา... (อ่าน 566 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ จัดการบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลในสังกัดเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผบ.กรม ร.๒ฯร่วมคณะผบ.พล.นย.ตรวจเยียม ฉก.นราธิวาส ๓๑... (อ่าน 500 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง (13 ก.ค. 2559)ระหว่าง ๑๑ - ๑๓ ก.ค.๕๙ น.อ.วันชัย จุลมนต์ ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. ร่วมคณะ ผบ.พล.นย. ตรวจเยียมบำรุงขวัญ ฉก.นราธิวาส ๓๑
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 15
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ผบ.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย.
07 มิ.ย. 2555
 พิธีบรรจุอัฐิ พลเรือเอก เกษม เมฆลอย
13 มิ.ย. 2555
 ย้าย บก.กรม ร.๒ ฯ, บก.พัน.ร.๕ ฯ
07 มิ.ย. 2555
 ผบ.กรม ร.๒ พล.นย. รับรายงานตนและให้โอวาท
06 มิ.ย. 2555
 ฝึกเตรียมไปใต้ งป.๕๖
16 ก.ค. 2555
ทั้งหมด

 


กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บ้านอ่าวเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที